Kvietimas

   

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„INOVATYVŪS SUAUGUSIŲJŲ ĮGALINIMO METODAI: EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO PERSPEKTYVOS“

2012 m. gegužės 10 d. Mykolo Romerio universitete  I-414 aud. (Ateities g. 20, Vilnius) vyko Socialinės politikos fakulteto Edukologijos katedros ir Socialinės politikos katedros organizuojama tarptautinė mokslinė  konferencijaInovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai: edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“.

Konferencija buvo skirta suburti Lietuvos ir užsienio mokslininkus, praktikus, politikus, besidominčius inovatyviais metodais bei jų taikymo galimybėmis suaugusiųjų švietimui ir socialiniam darbui dirbant su skirtingomis klientų grupėmis. Konferencijos tikslas – skleisti novatoriškus metodus, padedančius įgalinti suaugusiuosius mokytis, tobulėti, konstruktyviai spręsti savo problemas ir formuluoti gyvenimo tikslus. Konferencijos metu bus keičiamasi metodologine patirtimi, kuri gali būti pritaikoma suaugusiųjų švietimo ir socialinio darbo srityse įgalinant skirtingas klientų grupes: vyresnio amžiaus žmones, migrantus, socialiai pažeidžiamus ir kitus žmones.

KONFERENCIJOS  SEKCIJOS:

  • Inovatyvūs mokymo/mokymosi metodai suaugusiųjų švietimui.
  • Inovatyvūs metodai teikiant socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms.

Konferencijos kalbos: lietuvių k.  ir anglų k

Registracijos formą ir pranešimų santraukas buvo siunčiamos iki š. m. balandžio 20 d. 

Dalyvavusiems konferencijoje buvo įteikti konferencijos dalyvių pažymėjimai.

Geriausi straipsniai, parengti pranešimo pagrindu ir pagal mokslo darbų reikalavimus, bus spausdinami periodiniame leidinyje „Socialinis darbas / Social Work“ (MRU) arba „Socialinių mokslų studijos“ (MRU).

Informaciją teikiama: tel.: 8 5 2714711, el. p. conference.spf@mruni.eu

Konferencija buvo rengiama pagal tarptautinį Grundtvig projektą „Transkultūrinis biografinis darbas suaugusiųjų švietimui”, Nr.510559-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP, finansuojamą Europos Komisijos.

 

Comments are closed.